KAZALCI OKOLJA

Key message
Bad

Since 2008 the farmland birds index declined to 71.4 , and the index of meadow bird species in the agricultural landscape to 60.9 .


Charts

Figure NB14-1: Farmland bird index
Sources:

Kmecl, P. & Figelj, J., 2015: Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - poročilo za leto 2015. Ljubljana, DOPPS.

Show data
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Farmland indicator species index(100=2008) 100 95.1 80.7 82.9 84.7 79.3 79 71.4
Generalist species index(100=2008) 100 99.8 90.2 97.1 96.5 85.3 86.5 83.1

Methodology

Date of data source summarization