KAZALCI OKOLJA

You are hereCharts

Figure EN08-1:
Sources: 

Slovenian Nuclear Safety Administration

Show data
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Letna količina izrabljenega jedrskega goriva iz NEK tHM 16.3 0 15 16.3 0 12.3 9.5 9.5 10.9 10.9
Količina visoko radioaktivnih odpadkov v bazenu za izrabljeno gorivo NEK tHM 106.9 106.9 121.9 138.3 138.3 150.5 160.1 169.6 180.5 191.4
Kapaciteta skladišča za visoko radioaktivne odpadke (NEK) tHM 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Letna količina izrabljenega jedrskega goriva iz NEK tHM 10.9 12.3 11.2 15 19.1 0 19.1 18.1
Količina visoko radioaktivnih odpadkov v bazenu za izrabljeno gorivo NEK tHM 202.3 214.6 225.8 240.8 259.9 259.9 278.9 297
Kapaciteta skladišča za visoko radioaktivne odpadke (NEK) tHM 282 282 282 576.9 576.9 576.9 576.9 576.9
Figure EN08-2:
Sources: 

Slovenian Nuclear Safety Administration, 2008.

Show data
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Quantity of low and intermediate level waste
in electricity production
m3 1706 1783 1914 2019 2078 1872 1971 2042 2074 2086
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Quantity of low and intermediate level waste in electricity production m3 2154 2203 2208 2253 2289 2256 2258 2174