Charts

Figure VD13-1: Ocena kakovosti odsekov voda, primernih za življenje sladkovodnih vrst rib v letu 2009
Sources:

Vir: Baza podatkov državnega monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2010

Figure VD13-2: Ocena kakovosti odsekov voda, primernih za življenje sladkovodnih vrst rib
Show data
2006 2007 2008 2009
ustreza priporočeni in mejni vrednosti number of sections 3 5 3 5
ustreza mejni vrednosti in ne ustreza priporočeni vrednosti number of sections 18 16 19 17
ne ustreza niti mejni vrednosti niti priporočeni vrednosti number of sections 1 1 0 0