KAZALCI OKOLJA


Charts

Figure IP01-1: Število organizacij s standardom ISO 14001 na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
Sources:

The ISO Survey of Certifications 2009, 2010; Eurostat, 2011

Show data
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Czech Republic no. of certificats 42 60 116 174 318 519 1288 2122 2211 2731
Finland no. of certificats 206 470 508 687 750 1128 882 923 935 822
Italy no. of certificats 123 243 521 1295 2153 3066 4785 7080 9825 12057
Romania no. of certificats 1 1 5 15 45 96 361 752 1454 2269
Slovenia no. of certificats 12 19 88 136 149 205 338 417 379 438
Spain no. of certificats 164 573 600 2064 3228 4860 6473 8620 11125 13852
Sweden no. of certificats 304 851 1370 2070 2730 2330 3478 3682 3759 3800
EU-25 no. of certificats 3673 6479 9921 16707 21689 28902 36888 43461 49927 57660
EU-27 no. of certificats 3674 6480 9926 16728 21744 29015 36748 44262 51473 60143
Czech Republic population 10289621 10278098 10266546 10206436 10203269 10211455 10220577 10251079 10287189 10381130
Finland population 5159646 5171302 5181115 5194901 5206295 5219732 5236611 5255580 5276955 5300484
Italy population 56909109 56923524 56960692 56993742 57321070 57888245 58462375 58751711 59131287 59619290
Romania population 22488595 22455485 22430457 21833483 21772774 21711252 21658528 21610213 21565119 21528627
Slovenia population 1978334 1987755 1990094 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377 2010269
Spain population 39802827 40049708 40476723 40964244 41663702 42345342 43038035 43758250 44474631 45283259
Sweden population 8854322 8861426 8882792 8909128 8940788 8975670 9011392 9047752 9113257 9182927
EU-25 population 450898791 452121151 453217103 454910541 457027499 459285404 461715361 463881434 466047516 468517364
EU-27 population 481617757 482767512 483797028 484635119 486646114 488797929 491134938 493210397 495291925 497686229
Czech Republic no. of certificats/ mio inhab. 4 6 11 17 31 51 126 207 215 263
Finland no. of certificats/ mio inhab. 40 91 98 132 144 216 168 176 177 155
Italy no. of certificats/ mio inhab. 2 4 9 23 38 53 82 121 166 202
Romania no. of certificats/ mio inhab. 0 0 0 1 2 4 17 35 67 105
Slovenia no. of certificats/ mio inhab. 6 10 44 68 75 103 169 208 189 218
Spain no. of certificats/ mio inhab. 4 14 15 50 77 115 150 197 250 306
Sweden no. of certificats/ mio inhab. 34 96 154 232 305 260 386 407 412 414
EU-25 average no. of certificats/ mio inhab. 8 14 22 37 47 63 80 94 107 123
EU-27 average no. of certificats/ mio inhab. 8 13 21 35 45 59 75 90 104 121
2008 2009
Czech Republic no. of certificats 3318 4684
Finland no. of certificats 991 1107
Italy no. of certificats 12922 14542
Romania no. of certificats 3884 6863
Slovenia no. of certificats 444 390
Spain no. of certificats 16443 16527
Sweden no. of certificats 4478 4193
EU-25 no. of certificats 67401 73510
EU-27 no. of certificats 71606 80938
Czech Republic population 10467542 10506813
Finland population 5326314 5351427
Italy population 60045068 60340328
Romania population 21498616 21462186
Slovenia population 2032362 2046976
Spain population 45828172 45989016
Sweden population 9256347 9340682
EU-25 population 470600329 472079765
EU-27 population 499705496 501105661
Czech Republic no. of certificats/ mio inhab. 317 446
Finland no. of certificats/ mio inhab. 186 207
Italy no. of certificats/ mio inhab. 215 241
Romania no. of certificats/ mio inhab. 181 320
Slovenia no. of certificats/ mio inhab. 218 191
Spain no. of certificats/ mio inhab. 359 359
Sweden no. of certificats/ mio inhab. 484 449
EU-25 average no. of certificats/ mio inhab. 143 156
EU-27 average no. of certificats/ mio inhab. 143 162
Figure IP01-2: Število organizacij s podeljenimi spričevali po shemi EMAS na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
Sources:

Evropska komisija, EMAS Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011

Show data
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Austria no. of organisations with EMAS certificate(s) 35 141 190 294 362 331 298 254 265 256
Denmark no. of organisations with EMAS certificate(s) 15 83 116 152 170 130 121 120 121 116
Italy no. of organisations with EMAS certificate(s) 0 13 24 42 74 123 169 253 394 570
Germany no. of organisations with EMAS certificate(s) 1116 1578 2007 2394 2662 2486 1830 1641 1491 1489
Slovenia no. of organisations with EMAS certificate(s) 1 1 1
Spain no. of organisations with EMAS certificate(s) 1 18 51 103 165 263 314 412 522 666
Sweden no. of organisations with EMAS certificate(s) 15 124 157 199 212 201 115 118 100 84
EU-25 no. of organisations with EMAS certificate(s) 1231 2096 2720 3358 3848 3741 3068 3037 3177 3507
EU-27 no. of organisations with EMAS certificate(s) 1231 2096 2720 3358 3848 3741 3068 3037 3177 3507
Austria population 7971116 7982461 8002186 8020946 8063640 8100273 8142573 8201359 8254298 8282984
Denmark population 5294860 5313577 5330020 5349212 5368354 5383507 5397640 5411405 5427459 5447084
Italy population 56904379 56909109 56923524 56960692 56993742 57321070 57888245 58462375 58751711 59131287
Germany population 82057379 82037011 82163475 82259540 82440309 82536680 82531671 82500849 82437995 82314906
Slovenia population 1984923 1978334 1987755 1990094 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377
Spain population 39639388 39802827 40049708 40476723 40964244 41663702 42345342 43038035 43758250 44474631
Sweden population 8847625 8854322 8861426 8882792 8909128 8940788 8975670 9011392 9047752 9113257
EU-25 population 450110776 450898791 452121151 453217103 454910541 457027499 459285404 461715361 463881434 466047516
EU-27 population 480920069 481617757 482767512 483797028 484635119 486646114 488797929 491134938 493210397 495291925
Austria no. of certificats/ mio inhab. 4 18 24 37 45 41 37 31 32 31
Denmark no. of certificats/ mio inhab. 3 16 22 28 32 24 22 22 22 21
Italy no. of certificats/ mio inhab. 0 0 0 1 1 2 3 4 7 10
Germany no. of certificats/ mio inhab. 14 19 24 29 32 30 22 20 18 18
Slovenia no. of certificats/ mio inhab. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Spain no. of certificats/ mio inhab. 0 0 1 3 4 6 7 10 12 15
Sweden no. of certificats/ mio inhab. 2 14 18 22 24 22 13 13 11 9
EU-25 average no. of certificats/ mio inhab. 3 5 6 7 8 8 7 7 7 8
EU-27 average no. of certificats/ mio inhab. 3 4 6 7 8 8 6 6 6 7
2007 2008 2009 2010 2011
Austria no. of organisations with EMAS certificate(s) 252 261 253 262 275
Denmark no. of organisations with EMAS certificate(s) 96 93 93 91 96
Italy no. of organisations with EMAS certificate(s) 755 939 1037 1035 1100
Germany no. of organisations with EMAS certificate(s) 1464 1419 1379 1402 1387
Slovenia no. of organisations with EMAS certificate(s) 1 2 3 3 3
Spain no. of organisations with EMAS certificate(s) 905 1033 1159 1228 1217
Sweden no. of organisations with EMAS certificate(s) 71 74 75 75 75
EU-25 no. of organisations with EMAS certificate(s) 3907 4232 4410 4517 4508
EU-27 no. of organisations with EMAS certificate(s) 3908 4233 4413 4521 4512
Austria population 8318592 8355260 8375290 8375290 8375290
Denmark population 5475791 5511451 5534738 5534738 5534738
Italy population 59619290 60045068 60340328 60340328 60340328
Germany population 82217837 82002356 81802257 81802257 81802257
Slovenia population 2010269 2032362 2046976 2046976 2046976
Spain population 45283259 45828172 45989016 45989016 45989016
Sweden population 9182927 9256347 9340682 9340682 9340682
EU-25 population 468517364 470600329 472079765 472079765 472079765
EU-27 population 497686229 499705496 501105661 501105661 501105661
Austria no. of certificats/ mio inhab. 30 31 30 31 33
Denmark no. of certificats/ mio inhab. 18 17 17 16 17
Italy no. of certificats/ mio inhab. 13 16 17 17 18
Germany no. of certificats/ mio inhab. 18 17 17 17 17
Slovenia no. of certificats/ mio inhab. 0 1 1 1 1
Spain no. of certificats/ mio inhab. 20 23 25 27 26
Sweden no. of certificats/ mio inhab. 8 8 8 8 8
EU-25 average no. of certificats/ mio inhab. 8 9 9 10 10
EU-27 average no. of certificats/ mio inhab. 8 8 9 9 9
Figure IP01-3: Število podeljenih okoljskih marjetic na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
Sources:

Evropska komisija, Ecolabel Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011

Show data
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Austria no. of Ecolabels 0 2 2 7 11 12 29 24 37 48
Denmark no. of Ecolabels 18 27 28 45 53 55 61 52 52 56
Italy no. of Ecolabels 13 28 34 54 82 95 160 237 336 331
France no. of Ecolabels 17 27 32 43 45 50 89 137 187 245
Ireland no. of Ecolabels 1 1 0 0 0 9 11 20 24 24
Netherlands no. of Ecolabels 2 3 5 11 11 11 9 17 24 43
Slovenia no. of Ecolabels 0 0 4 2 3 3 3
Sveden no. of Ecolabels 9 8 11 13 15 16 20 21 26 27
EU-25 no. of Ecolabels 127 149 223 276 338 508 702 935 1063
EU-27 no. of Ecolabels 88 127 149 223 276 338 508 705 939 1067
Austria population 8063640 8100273 8142573 8201359 8254298 8282984 8318592 8355260 8375290 8375290
Denmark population 5368354 5383507 5397640 5411405 5427459 5447084 5475791 5511451 5534738 5534738
Italy population 56960692 56993742 57321070 57888245 58462375 58751711 59131287 59619290 60045068 60340328
France population 61424036 61864088 62292241 62772870 63229635 63645065 64007290 64369147 64716310 64716310
Ireland population 3899702 3964191 4028851 4111672 4208156 4312526 4401335 4450030 4467854 4467854
Netherlands population 16105285 16192572 16258032 16305526 16334210 16357992 16405399 16485787 16574989 16574989
Slovenia population 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377 2010269 2032362 2046976 2046976
Sveden population 8909128 8940788 8975670 9011392 9047752 9113257 9182927 9256347 9340682 9340682
EU-25 population 454910541 457027499 459285404 461715361 463881434 466047516 468517364 470600329 472079765 472079765
EU-27 population 484635119 486646114 488797929 491134938 493210397 495291925 497686229 499705496 501105661 501105661
Austria no. of Ecolabels/ mio inhab. 0 0.2 0.2 0.9 1.3 1.4 3.5 2.9 4.4 5.7
Denmark no. of Ecolabels/ mio inhab. 3.4 5 5.2 8.3 9.8 10.1 11.1 9.4 9.4 10.1
Italy no. of Ecolabels/ mio inhab. 0.2 0.5 0.6 0.9 1.4 1.6 2.7 3.9 5.6 5.5
France no. of Ecolabels/ mio inhab. 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 2.5 4.5 5.4 5.4
Ireland no. of Ecolabels/ mio inhab. 0.3 0.3 0 0 0 2.1 0.5 1 1.4 2.6
Netherlands no. of Ecolabels/ mio inhab. 0.1 0.2 0.3 0.7 0.7 0.7 1 1.5 1.5 1.5
Slovenia no. of Ecolabels/ mio inhab. 0 0 0 0 0 2 2.2 2.3 2.8 2.9
Sveden no. of Ecolabels/ mio inhab. 1 0.9 1.2 1.4 1.7 1.8 1.1 1.5 2 2.3
EU-25 average no. of Ecolabels/ mio inhab. 0 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 1 1.4 1.9 2.1
EU-27 average no. of Ecolabels/ mio inhab. 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7
2011
Austria no. of Ecolabels 48
Denmark no. of Ecolabels 56
Italy no. of Ecolabels 373
France no. of Ecolabels 253
Ireland no. of Ecolabels 20
Netherlands no. of Ecolabels 46
Slovenia no. of Ecolabels 7
Sveden no. of Ecolabels 27
EU-25 no. of Ecolabels 1145
EU-27 no. of Ecolabels 1150
Austria population 8375290
Denmark population 5534738
Italy population
France population 64716310
Ireland population 4467854
Netherlands population 16574989
Slovenia population 2046976
Sveden population 9340682
EU-25 population 472079765
EU-27 population 501105661
Austria no. of Ecolabels/ mio inhab. 5.7
Denmark no. of Ecolabels/ mio inhab. 10.1
Italy no. of Ecolabels/ mio inhab. 6.2
France no. of Ecolabels/ mio inhab. 4.5
Ireland no. of Ecolabels/ mio inhab. 2.8
Netherlands no. of Ecolabels/ mio inhab. 3.4
Slovenia no. of Ecolabels/ mio inhab. 2.9
Sveden no. of Ecolabels/ mio inhab. 2.4
EU-25 average no. of Ecolabels/ mio inhab. 2.3
EU-27 average no. of Ecolabels/ mio inhab.
Figure IP01-4: Druga okoljska priznanja v Sloveniji
Sources:

Katalog z okoljskimi priznanji, Gospodarska zbornica Slovenije, 2011

Show data
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
responsible management number 0 0 0 0 0 0 12 17 34 48
clean production number 0 0 0 0 13 24 33 33 33 33
ecoprofit number 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20
environmental product of the year number 2 2 4 4 6 10 11 12 12 15
environmental-friendly company number 0 0 0 0 1 1 4 6 8 10
energy-efficient company number 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11
energy-efficient projects number 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6
environmental-friendly process number 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
international environmental partnership number 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
2007 2008 2009 2010
responsible management number 63 76 76 76
clean production number 33 33 33 33
ecoprofit number 20 20 20 20
environmental product of the year number 16 18 18 19
environmental-friendly company number 12 13 13 14
energy-efficient company number 12 12 12 12
energy-efficient projects number 7 7 7 7
environmental-friendly process number 5 6 6 7
international environmental partnership number 3 4 4 4


Methodology