Key message
Good

    


Charts

Figure ZD17-1: Delež vzorcev krvi triletnih otrok Zgornje Mežiške doline glede na vsebnost svinca (priporočena mejna vrednost je 100 µg/l krvi)
Sources:

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, 2010

Show data
2004 2005 2006 2007 2008 2009
number of children numb. 20 42 50 67 73 73
maximum level of lead µg/l 375 303 480 500 358 208
minimum level of lead µg/l 23 19 10 16 13 17
average lead µg/l 175 114 115 114 76 66
more than 100 µg/l % 85 55 50 45 18 18
50 µg/l or more and less than 100 µg/l % 10 26 26 33 46 34
less than 50 µg/l % 5 19 24 22 36 48
Figure ZD17-2: Delež tri leta starih otrok Zgornje in Spodnje Mežiške doline glede na ugotovljene vrednosti svinca v vzorcih krvi v letu 2008 (priporočena mejna vrednost je 100 µg/l krvi)
Sources:

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, 2010

Show data
Upper Mežica valley Lower Mežica valley
0-50 µg/l µg/l 27 56
50-100 µg/l µg/l 33 18
100-200 µg/l µg/l 10 3
200-300 µg/l µg/l 2 0
300-400 µg/l µg/l 1 0
number of children numb. 73 77
0-50 µg/l % 37 73
50-100 µg/l % 45 23
100-200 µg/l % 14 4
200-300 µg/l % 3 0
300-400 µg/l % 1 0
Figure ZD17-3: Delež otrok Zgornje Mežiške doline, starih od enega do devet let glede na vrednosti svinca (v µg/l krvi) v vzorcih krvi v letu 2008 (priporočena mejna vrednost je 100 µg/l krvi)
Sources:

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, 2010.

Show data
2008
0-50 µg/l µg/l 100
50-100 µg/l µg/l 95
100-200 µg/l µg/l 39
200-300 µg/l µg/l 5
300-400 µg/l µg/l 3
number of children numb. 242
average - lead µg/l 73
maximum level of lead µg/l 393
0-50 µg/l % 41.3
50-100 µg/l % 39.3
100-200 µg/l % 16.1
200-300 µg/l % 2.1
300-400 µg/l % 1.2
Figure ZD17-4: Povprečne vsebnosti svinca v vzorcih krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline v letu 2008 glede na starostne skupine (priporočena mejna vrednost je 100 µg/l krvi)
Sources:

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, 2010.

Show data
1 to 2 years 2 to 3 years 3 to 4 years 4 to 5 years 5 to 6 years more than 6 years
number of children numb. 41 35 38 31 48 49
average lead µg/l 79 95 69 69 74 57
maximum level of lead µg/l 256 335 358 178 393 195
Figure ZD17-5: Napoved deleža otrok s povišanimi vrednostmi svinca za obdobje 2012-2017 (glede na priporočeno mejno vrednost 100 µg Pb/l krvi)
Sources:

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, 2010

Show data
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
children with more than 100 µg/l % 85 55 50 45 18 18
2014 2015 2016 2017
children with more than 100 µg/l %
Figure ZD17-6: Ukrepanje ob ugotovljenih povišanih vrednostih svinca v krvi
Sources:

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, 2010.

Figure ZD17-7: Povprečne geometrične vrednosti svinca v krvi otrok (*aritmetično povprečje), izmerjene pri otrocih v nekaterih evropskih državah v obdobju 1990-2008
Sources:

ENHIS; Levels of lead in children’s blood, december 2009.

Show data
Romania, 1-9 years, 1999/00 Hungary, 4-6 years, 1996 Hungary, 4-6 years, 2006 Bulgaria, 6-15 years, 2003* Russia, 2-6 years, 1997 Russia, 8-9 years, 2003/05 Slovenia, 3 years, 2008 France, 1-6 years, 1995/96 France, 0,5-6 years, 2002/04 Poland, 8-13 years, 2000
lead exposure µg/l 104 61 19 58 56 30 47 37 24 36
Czech Republic, 8-11 years, 1996/01 Czech Republic, 8-10 years, 2006 Germany, 6-14 years, 1990/92 Germany, 3-14 years, 2003/06 Sweden, 3-19 years, 1991/94 Sweden, 7-11 years, 2007 Belgium, 14-15 years, 2003/04 Ukraine, 3-7 years, 1990/04
lead exposure µg/l 34 28 32 15 27 13 21 16
Figure ZD17-8: Povprečne geometrične vrednosti svinca v krvi otrok (*aritmetično povprečje), izmerjene pri otrocih v nekaterih evropskih državah v obdobju 1990-2007, z navedeno starostjo otrok
Sources:

ENHIS; Levels of lead in children’s blood, december 2009.

Show data
Ukraine, Dnepropetrovsk
II., 3-7 years, 1990-04*
Ukraine, Dnepropetrovsk I.,
3-7 years, 1990-04*
Bulgaria, Kuklen, 6-15 years, 1999/00 Bulgaria, Kuklen, 6-15 years, 2003 Bulgaria, Kurdzali, 6-15 years, 2003* TFYR Macedonia, Veles, 10-14 years, 2003* TFYR Macedonia, Veles, 10-14 years, 2004* Russia, Far East, 3-7 years, 2007/08* Russia, Lipezk, Gus, Podolsk, 5-7 years, 1998/04 Russia, Sverdlovsk Oblast, 3-7 years, 2007/08*
lead exposure µg/l 498 156 276 236 93 165 76 159 46 32
Poland, Silesia, 2-7 years, 1993/99 Poland, Legnica-Glogow, 8-13 years, 2000/03 Slovenia, Upper Mežica valley, 1-9 let, 2008 Madžarska, Heves County, 3-15 years, 2007
lead exposure µg/l 63 53 59 40

Methodology

Date of data source summarization