[VD05]
Nitrates in groundwater
Assessments published: [ 2009 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2007 ]
Image VD5-1: Annual average concentrations of nitrates at groundwater sampling points in 2008

Source: Standardised Database for Water Quality Monitoring, Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2009


Image VD5-2: Trend in nitrate concentrations at monitored water bodies of groundwater

Source: Standardised Database for Water Quality Monitoring, Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2007


Image VD5-3: Vsebnosti nitratov ob posameznih merjenjih na izbranih obremenjenih merilnih mestih podzemnih voda

Source: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2009


22 June 2009

Apology: Texts in English haven't been updated.

Marjeta Kranjc, Agencija RS za okolje