[VD11]
Groundwater quality
Assessments published: [ 2009 2016 ]
Image VD11-1: Chemical quality of groundwater bodies, 2006-2008, and forecast of trends at individual measuring locations

Source: Water Quality Monitoring Database, Environment Agency of the Republic of Slovenia, 2009


Image VD11-2: Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode (VTPodV)

Source: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009


Image VD11-3: Ocena stanja vodnih teles1

Type of porosity200620072008overall 2006-2008Reliability
1001Savska kotlina in Ljubljansko barjemedzrnskaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO srednja
1002 Savinjska kotlinamedzrnskaSLABOSLABOSLABOSLABOvisoka
1003 Krška kotlinamedzrnskaDOBRODOBRO SLABODOBRO srednja
1004 Julijske Alpe v porečju SaverazpoklinskaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO visoka
1005 KaravankerazpoklinskaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO visoka
1006 Kamniško-Savinjske AlperazpoklinskaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO visoka
1007 Cerkljansko, Škofjeloško in Polhogr.hribovjerazpoklinskaneocenjenoDOBRO DOBRO DOBRO visoka
1008 Posavsko hribovje do osrednje SotlekombinirananeocenjenoDOBRO DOBRO DOBRO srednja
1009 Spodnji del Savinje do SotlekombinirananeocenjenoDOBRO DOBRO DOBRO srednja
1010 Kraška LjubljanicarazpoklinskaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO visoka
1011 Dolenjski krasrazpoklinskaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO srednja
3012 Dravska kotlinamedzrnskaSLABOSLABOSLABOSLABOvisoka
3013 Vzhodne AlpekombinirananeocenjenoDOBRO DOBRO DOBRO srednja
3014 Haloze in Dravinjske goricekombinirananeocenjenoDOBRO DOBRO DOBRO srednja
3015 Zahodne Slovenske goricekombinirananeocenjenoDOBRO DOBRO DOBRO nizka
4016 Murska kotlinamedzrnskaSLABOSLABOSLABOSLABOvisoka
4017 Vzhodne Slovenske goricekombinirananeocenjenoSLABODOBRO SLABOnizka
4018 GoričkokombinirananeocenjenoDOBRO DOBRO DOBRO srednja
5019 Obala in Kras z BrkinirazpoklinskaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO visoka
6020 Julijske Alpe v porečju SočerazpoklinskaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO visoka
6021 Goriška brda in Trnovsko-Banjška planotakombiniranaDOBRODOBRO DOBRO DOBRO visoka
Source:


22 July 2009
Apology: Texts in English haven't been updated yet.
Marjeta Krajnc, Agencija RS za okolje