[VD12]
Chemical state of the rivers
Assessments published: [ 2009 2016 2011 ]
Image VD12-1: Chemical quality of rivers for a period from 2006 to 2008

Source: Water Quality Monitoring Database, Environment Agency of the Republic of Slovenia, 2009


Image VD12-2: Vodna telesa površinskih voda – reke v Sloveniji glede na oceno kemijskega stanja

Source: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2009


Image VD12-3: Preseganje okoljskega stanja kakovosti za koncentracijo živega srebra na merilnem mestu vodnega telesa Sava Vrhovo - Boštanj

Source: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2009


22 July 2009
Apology: Texts in English haven't been updated yet.
Irena Cvitanič, Brigita Jesenovec, Mojca Dobnikar Tehovnik, Agencija RS za okolje