[VD14]
Water permits
Assessments published: [ 2009 2016 2014 ]
Image VD14-1: Vodna dovoljenja izdana od leta 2002 dalje - letna količina dovoljene porabljene vode

Source: Vodna knjiga, Agencija RS za okolje, 2009


Image VD14-2: Vodna dovoljenja izdana od leta 2002 do 2008 - razmerja med predvidenimi maksimalnimi oz. instaliranimi odvzemi vode (l/s) iz površinskih in podzemnih voda

Source: Vodna knjiga, Agencija RS za okolje, 2009


31 March 2009
Apology: Texts in English haven't been updated yet.
Polona Kočevar, Mihaela Švab, Agencija RS za okolje