Kako se lahko gibljemo (navigiramo) znotraj aplikacije s kazalci

Kazalci so razvrščeni v tematske skupine, ki so nanizane na levem robu zaslona. S klikom na ime poglavja se izpišejo naslovi kazalcev, hkrati se v osrednjem delu izpišejo vsa ključna sporočila kazalcev iz izbrane tematike. S klikom na naslov kazalca se v osrednjem delu izpiše kazalec.

Na dnu spletne strani so povezave na omrežje EIONET-SI, ARSO (Agencijo RS za okolje), MOP, EIONET-EEA in EEA (Evropsko agencijo za okolje), ki pripravlja kazalce okolja na evropski ravni.

Pod pasico na vrhu zaslona se nahajajo piktogrami z naslednjimi ukazi:

                 
Jezik (slovenski ali angleški) lahko izbiramo z ukazom pod piktogramom zastavice.

Na sredini zaslona se v rumenem polju naključno prikazujejo ključna sporočila iz posameznih kazalcev. Če na prikazano ključno sporočilo kliknemo, se odpre kazalec, ki mu ključno sporočilo pripada.

Za pregledovanje kazalcev se ni potrebno prijaviti v aplikacijo. Prijava (desno zgoraj) je namenjena urednikom vsebin.

Opis funkcij navigacijskih piktogramov

Uvodna stran  

V zavihku Domov so splošna obvestila uporabnikom o sami aplikaciji.

Vsi kazalci  

Se nam prikažejo s klikom na zavihek Vsi kazalci. Urejeni so po abecedi znotraj seznama tematskih skupin. Koda pred imenom kazalca pomeni skupino (dve črki, npr. za energijo EN, vode VD, odpadke OD) ter številko kazalca v posamezni skupini.

Ključna sporočila  

Se izpišejo znotraj niza tematskih skupin ob kliku na Ključna sporočila. Naslov kazalca, ki mu ključno sporočilo pripada, je napisan na koncu vsakega sporočila. S klikom na naslov kazalca se odpre zadnja objavljena različica kazalca.

Povezani kazalci  

Zanje izberemo zavihek Povezani kazalci. Da jih ne bi po nepotrebnem iskali, kjer jih ni, se prikažejo samo imena tematskih skupin, v katerih se nahajajo kazalci s povezavami na druge kazalce. Ko izberemo želeno tematiko, se izpišejo vsa imena kazalcev s povezavami in seznam kazalcev, s katerimi je vsak od njih povezan.

Kaj pa, če nas zanimajo objave v preteklosti?  

Kazalce praviloma osvežujemo letno (nekatere na dve leti) s podatki in drugimi informacijami, ki so takrat na voljo. Časovna razlika med zadnjim letom obravnave pojava in letom objave je posledica različnega načina zbiranja in obdelave podatkov in se med kazalci razlikuje. Sprememba metodologije zbiranja izvornih podatkov ali spremembe strateških ciljev lahko pomeni tudi spremenjen metodološki del (definicije, metodologije) kazalca.

Če nas zanimajo pretekle objave, izberemo Objave po letih. Ko izberemo tematsko skupino, se odpre preglednica s kazalci na to temo. V prvem stolpcu je oznaka kazalca (koda in ime), nato opis položaja v modelu DPSIR in na desni stolpci z vsemi leti objav tega kazalca. Objavo kazalca v določenem letu dobimo v stolpcu z želeno letnico objave s klikom na marjetico, ki hkrati kaže oceno razvoja pojava.

Če obstaja več objav istega kazalca v različnih letih, so vse letnice objav vidne v nadaljevanju naslova kazalca (npr.: EN20 Cene energije [ Objave: 2008 2007 ]). S klikom na določeno izmed njih se odpre vsebina kazalca, kakršna je bila objavljena v izbranem letu. Če kliknemo na znak + pred imenom tematskega poglavja na levem robu, se nam tam prikažejo samo imena kazalcev znotraj izbrane tematike, vsebina osrednjega dela zaslona pa ostane nespremenjena. Tako je mogoče primerjati med seboj npr. dva nabora kazalcev v dveh različnih poglavjih.

Kako do tiskanih izdaj kazalcev?  

S klikom na Tiskane izdaje se odpre okno, kjer je več podatkov o možnosti pridobitve tiskanih izdaj kazalcev in povezave do kazalcev v elektronski obliki PDF ter ostalih publikacij, ki vključujejo kazalce okolja v Sloveniji.

O kazalcih  

izberemo zavihek O kazalcih. Da jih ne bi po nepotrebnem iskali, kjer jih ni, se prikažejo samo imena tematskih skupin, v katerih se nahajajo kazalci s povezavami na druge kazalce. Ko izberemo želeno tematiko, se izpišejo vsa imena kazalcev s povezavami in seznam kazalcev, s katerimi je vsak od njih povezan.

Iščete kaj konkretnega?  

Na zavihku Iskanje boste lahko začeli z iskanjem po vsebini kazalcev. Iščete lahko povsod ali pa iskanje omejite na določene tematike, avtorje in leta objav.

Izbira jezika  
Pogled za tiskanje  
Pomoč  
O spletišču  
Pravni poduk  
Prijava v sistem