O spletišču Kazalci okolja v Sloveniji

Datum objave (in zadnje spremembe) prenovljenega spletišča: februar 2012

Naročnik: Služba za mednarodno sodelovanje, Agencija RS za okolje

Odgovorna oseba: dr. Jelko Urbančič

Za vsa vprašanja in pripombe v zvezi z gradivi in objavljenimi vsebinami na spletišču pišite na naslov:
eionet.arso@gov.si

Uredniki vsebin in spletne aplikacije:

Albert Kolar
Barbara Bernard Vukadin
Nataša Kovač
Nika Zupan
Urška Kušar

Izvedba: Spajkit d.o.o.
Odgovorna oseba: Klemen Polanec
Grafična podoba: Luka Lobe, Artcore
Programiranje: Klemen Polanec, Ivan Franinović;
Uporabniška podpora: Albert Kolar
Uporabljene fotografije: SOkol - Slike o okolju, ARSO, http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol/