KAZALCI OKOLJA

You are hereCharts

Figure VD12-1: Chemical quality of rivers for a period from 2006 to 2008
Sources: 

Water Quality Monitoring Database, Environment Agency of the Republic of Slovenia, 2009

Figure VD12-2: Vodna telesa površinskih voda – reke v Sloveniji glede na oceno kemijskega stanja
Sources: 

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2009

Show data
2006 2007 2008 overall 2006-2008
good status with high confidence of assessment number of water bodies 25 19 74 75
good status with middle confidence of assessment number of water bodies 28 66 45 58
bad status number of water bodies 0 1 2 2
without assessment number of water bodies 82 49 14 0
Figure VD12-3: Preseganje okoljskega stanja kakovosti za koncentracijo živega srebra na merilnem mestu vodnega telesa Sava Vrhovo - Boštanj
Sources: 

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2009

Show data
20.2.2007 15.5.2007 6.8.2007 5.11.2007 24.1.2008 12.2.2008 11.3.2008 8.4.2008 13.5.2008 10.6.2008
Hg µg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
environmental quality standard µg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7.2008 12.8.2008 8.9.2008 7.10.2008 11.11.2008 9.12.2008
Hg µg/l 1 0 0 0 0 0
environmental quality standard µg/l 0 0 0 0 0 0

SLEDI NAM

TWITTER