KAZALCI OKOLJA

You are hereCharts

Figure VD12-1: Share of surface water bodies by classes of chemical status for 2006-2008 period
Sources: 

Assessment for Water Management Plans, Environment Agency of the Republic of Slovenia, 2010

Show data
2006-2008
good status % of water bodies 94.8
bed status % of water bodies 4.5
no assessment % of water bodies 0.6
Figure VD12-2: Vodna telesa površinskih voda – reke v Sloveniji glede na oceno kemijskega stanja
Sources: 

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija RS za okolje, 2009

Figure VD12-3: Share of surface water bodies by cathegoties of ecological status in 2006-2008
Sources: 

Assessment for Water Management Plan

Show data
overall 2006-2008
% of water bodies 7.1
% of water bodies 44.5
% of water bodies 26.5
% of water bodies 4.5
% of water bodies 1.3
% of water bodies 5.8
without assessment % of water bodies 10.3
Figure VD12-4: Ocena ekološkega stanja površinskih voda za obdobje 2006-2008
Sources: 

Ocena stanja za Načrt upravljanja voda, Agencija RS za okolje, 2010


SLEDI NAM

TWITTER