Preglednica TP2-5: Degradirana območja glede na stopnjo opuščenosti
stopnja opuscenostidelno opuščeno, nova dejavnostdelno opuščeno, stara dejavnostdelno opuščeno, stara in nova dejavnostpovsem opuščenoneznano
površina degradiranih območijha279.430506843350.86251757891.5462875253.9230757193.2493625
število degradiranih območijštevilo573817811
Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze Ljubljani, Evidenca degradiranih površin, 2011

Nazaj na kazalec