Preglednica TP2-4: Degradirana območija glede na lastništvo
lastnistvojavnomešanozasebnoneznano
površina degradiranih območijha198.436869711262.325544167457.68792376360.5614125
število degradiranih območijštevilo324810014
Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze Ljubljani, Evidenca degradiranih površin, 2011

Nazaj na kazalec