Preglednica TP2-3: Površina degradiranih območij
vrsta2011
industrijskaha651.366694099
rudarskaha64.5200856946
transportnaha132.832181909
vojaškaha130.292788437
skupajha979.01175014
Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze Ljubljani, Evidenca degradiranih površin, 2011

Nazaj na kazalec