Preglednica TP2-2: Število degradiranih območij po tipu degradacije
vrsta2011
industrijskaštevilo111
rudarskaštevilo17
transportnaštevilo42
vojaškaštevilo24
skupajštevilo194
Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze Ljubljani, Evidenca degradiranih površin, 2011

Nazaj na kazalec