Preglednica OP2-1: Poročanje okoljskih podatkov - stopnja popolnosti okoljskih podatkov, zbranih v skladu z zahtevami EEA
1999200020012002200320042005200620072008
povprečje držav EEA%47455362645762697377
Slovenija%50506678889275969496
200920102011
povprečje držav EEA%788083
Slovenija%949694
Vir: Poročila o napredku - Prednostni tok podatkov v EIONET-u (Eionet priority data flows), EEA, 2012

Nazaj na kazalec