Preglednica GZ6-2: Primerjava količin odmrle lesne biomase med nekaterimi evropskimi državami v letu 2010
AvstrijaČeškaItalijaMadžarskaNemčijaNizozemskaNorveškaPoljskaSlovaškaSlovenija
Skupajt/ha2.6513.444.024.884.978.223.681.1816.049.26
Združeno kraljestvo
Skupajt/ha1.04
Vir: Global Forest Resources Assessment, FAO, 2010.

Nazaj na kazalec