Preglednica GZ6-1: Količina odmrle lesne biomase glede na položaj (stoječa/ležeča)
199019952000200520062007200820092010
stoječa debla (ZGS)*m3/ha3.293.583.864.44.514.624.734.844.95
ležeča debla (ZGS)*m3/ha3.433.734.034.64.714.824.945.055.16
skupaj (ZGS)*m3/ha6.727.317.8999.229.459.679.8910.11
-
vsa stoječa biomasa (GFRA)m3/ha3.63.94.24.84.925.045.165.285.4
vsa ležeča biomasa (GFRA)m3/ha9.19.910.712.212.512.813.113.413.7
skupaj (GFRA)m3/ha12.713.814.91717.4217.8418.2618.6819.1
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2010, Global Forest Resources Assessment, FAO, 2010.
Opomba: *Podatki za vsa leta, razen 2009, so podani kot ocena.

Nazaj na kazalec