Preglednica ZD8-6: Prostorski prikaz stopnje zobne fluoroze (DLI) spodnjih čeljusti odrasle srnjadi, uplenjene v letu 2007 v posameznih loviščih Slovenije, s shematskim prikazom glavnih virov izpustov fluoridov
Napaka pri transformaciji! XML parser error 3: no element found(2)
Vir: Jelenko in sod., 2009. Čeljusti srnjadi kot kazalec kakovosti življenjskega okolja in pripomoček za upravljanje s populacijami. ERICo Velenje; podatkovne baze ERICo Velenje.

Nazaj na kazalec