Preglednica ZD8-5: Trend spreminjanje vsebnosti fluoridov (mg/kg svežega vzorca; prikazane so mediane s kvartili in ekstremi) v rogovju srnjakov iz Šaleške doline
št. vzorcevmedianamin. vrednostmaks. vrednostsp. kvartilzg. kvartil
19611310nrnrnrnr
1964210407801300nrnr
196511420nrnrnrnr
196711050nrnrnrnr
197212230nrnrnrnr
19741680nrnrnrnr
19752110510601150nrnr
197611140nrnrnrnr
197737205001690nrnr
19782800620980nrnr
1979211656301700nrnr
19802133510401630nrnr
198111490nrnrnrnr
1982212807901770nrnr
19835142065025908102250
198441555970198012601770
1985315909202040nrnr
19862199014602520nrnr
19877104064023406701890
19884166059021908952155
19892127510501500nrnr
1990310405201280nrnr
1991580047022004701660
199211440nrnrnrnr
1993310703501900nrnr
1994213259601690nrnr
19952550300800nrnr
1996670538015003801010
199755803801210510780
19985106032013509701180
199965904301140450830
2000764029010106001000
20017260110450200400
20026685320990560970
20038275130510170405
20046238184352206331
20057366241388271384
20064388292415332410
20079249192440216271
Vir: Podatkovne baze ERICo Velenje, 2009.

Nazaj na kazalec