Preglednica ZD8-3: Trend spreminjanja vsebnosti svinca (mg/kg svežega vzorca; prikazane so mediane s kvartili in ekstremi) v rogovju srnjakov v štirih območjih v Sloveniji
št. vzorcevmedianamin. vrednostmaks. vrednostsp. kvartilzg. kvartil
Šaleška dolina
1960-196953.791.67.283.564.82
1970-197442.891.833.672.323.33
1975-1979101.930.832.821.432.35
1980-1984151.560.954.041.052.09
1985-1989191.010.572.20.871.7
1990-1994151.090.5320.71.44
1995-1999250.620.231.510.520.79
2000-2004370.480.061.250.340.81
2005-2007260.230.051.020.140.34
Postojnsko (vojaški poligon Poček)
1970-197415.08nrnrnrnr
1975-197923.863.094.62nrnr
1980-198452.621.426.772.432.65
1985-198951.641.13.331.472.3
1990-199421.831.681.98nrnr
1995-199910.77nrnrnrnr
2000-200490.840.561.90.621.49
Zgornja Mežiška dolina
1920-1929128.3nrnrnrnr
1930-1939712.19.1137.39.4718.1
1940-1949126.2nrnrnrnr
1950-1959122.5nrnrnrnr
1960-196939.729.16238nrnr
1970-19791337.44.415041756.7
1980-198911156.475547.0730.2
1990-1999540.43.9797.75.8761.4
2000-2003610.22.6918.67.0213.9
Poljanska dolina
1930-193912.06nrnrnrnr
1940-194913.47nrnrnrnr
1950-195971.921.093.881.713.41
1960-196942.141.574.381.763.36
1970-197972.961.298.22.014.11
1980-198963.211.94.592.184.26
1990-199941.780.622.641.122.3
2000-200560.390.260.880.320.47
Vir: Pokorny, Zaluberšek, 2007. Srnjad kot bioindikator onesnaženosti okolja. ERICo Velenje; podatkovne baze ERICo Velenje, 2009.

Nazaj na kazalec