Preglednica ZD8-2: Vsebnosti svinca (mg/kg svežega vzorca; prikazane so mediane s kvartili in ekstremi) v ledvicah srnjadi iz Šaleške doline v letih 1998, 2005 in 2006
Pbšt. vzorcevmedianamin. vrednostmaks. vrednostsp. kvartilzg. kvartil
19981040.090.010.760.070.13
2005350.080.041.010.070.15
2006170.080.040.380.060.1
Vir: Pokorny, Zaluberšek, 2007. Srnjad kot bioindikator onesnaženosti okolja. ERICo Velenje.

Nazaj na kazalec