Preglednica ZR3-1: Letni izpusti NH3 za Slovenijo in ciljna vrednost za leto 2010
1990199119921993199419951996199719981999
izpusti NH31000 t24.18723.51123.47723.13122.27721.92522.03119.84420.08220.254
izpusti NH3indeks (1990 = 100)10097.205110183297.064538801895.634018274392.103195931790.647868689891.086120643382.044073262583.028072931783.7391987431
2000200120022003200420052006200720082009
izpusti NH31000 t20.10719.75619.96319.1717.11218.12918.603
izpusti NH3indeks (1990 = 100)83.131434241581.68024145282.536073097179.257452350470.748749328274.953487410676.9132178443
cilj 2010
izpusti NH31000 t20
izpusti NH3indeks (1990 = 100)
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Nazaj na kazalec