Preglednica PG5-1: Končna poraba električne energije v gospodinjstvih
1996199719981999200020012002200320042005
Končna poraba v gospodinjstvih(GWh)2594263726582692260126752704300830122951
2006200720082009
Končna poraba v gospodinjstvih(GWh)3055302131823137
Vir: Statistični urad RS, Statistični letopis, 2010

Nazaj na kazalec