Preglednica PG3-5: Število dokončanih stanovanj v Sloveniji v letu 2009
Napaka pri transformaciji! XML parser error 3: no element found(2)
Vir: Statistični urad RS, Gradnja stanovanj in stanovanjski sklad, Slovenija, 2010 (29. September 2010, Prva objava)

Nazaj na kazalec