Preglednica PG3-4: Starost stanovanj
do 19451946-19701971-19801981-19901991-20002001-2009
Starost stanovanjštevilo1811492202351853401274945494669088
Starost stanovanj(%)2226221578
Vir: Statistični urad RS, Stanovanjski sklad, Stanovanja po letu zgraditve po občinah Slovenije, 2010

Nazaj na kazalec