Preglednica PG3-3: Število stanovanj, povprečna površina in povprečno število oseb v stanovanju
2003200420052006200720082009
stanovanjaštevilo791268797981805203812370820400830047838252
Stanovanja index (2003=100)100101102103104105106
Povprečna površinam275767676777777
Povprečna površina na osebom230303131313132
Povprečno število oseb v stanovanjuštevilo3222322
Povprečna površinaindex (2003=100)100100101101102102103
Povprečna površina na oseboindex (2003=100)100101102103104105106
Povprečno število oseb v stanovanjuindex (2003=100)1009696961009696
Vir: Statistični urad RS: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002; Stanovanjski sklad, 2010, Prebivalstvo, 2010

Nazaj na kazalec