Preglednica PG3-2: Velikost dokončanih stanovanj
Enosobna Dvosobna Trisobna Štirisobna Pet- in večsobna
2002število9631202176714981835
2003število8191221144013731714
2004število9451501160013591599
2005število8801701180914451681
2006število9821392165115521961
2007število11021798180316162038
2008število12932396198617202576
2009število10611700183015502420
Vir: Statistični urad RS; Dokončana stanovanja po številu sob in površini, 2010

Nazaj na kazalec