Preglednica PG3-1: Gibanje števila stanovanj
1971198119912002-20032004200520062007
stanovanjaštevilo477273607682683137784912791268797981805203812370820400
stanovanjaindex (1971=100)100127143164166167169170172
prebivalcištevilo172713718918641913355196403619964331997590200335820103772025866
prebivalciindex (1971=100)100110111114116116116116117
20082009
stanovanjaštevilo830047838252
stanovanjaindex (1971=100)174176
prebivalcištevilo20323622046976
prebivalciindex (1971=100)118119
Vir: Statistični urad RS: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1971, 1981, 1991 in 2002; od 2003 dalje: Statistični urad RS: Prebivalstvo in Stanovanjski sklad, 2010

Nazaj na kazalec