Preglednica PG2-3: Prebivalstvo po starostnih skupinah
0-4 let5-9 let10-14 let15-19 let20-24 let25-29 let30-34 let35-39 let40-44 let45-49 let
1991delež6787788886
2002delež4567787888
2008delež5455778788
2009delež5455778788
50-54 let55-59 let60-64 let65-69 let70-74 let75-79 let80-84 let85-89 let90 + let
1991delež665422210
2002delež755543210
2008delež875544210
2009delež875544210
Vir: Statistični urad RS, SI-STAT podatkovni portal, 2010.

Nazaj na kazalec