Preglednica PG2-2: Gospodinjstva po številu članov
12345678+
1991%18.621.521.424.78.43.61.20.7
2002%21.92320.923.17.22.60.80.5
Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991 in 2002.

Nazaj na kazalec