Preglednica OP4-3: Prednostne naloge državljanov pri varovanju okolja, kot jih vidimo Slovenci v primerjavi s povprečjem EU
2004 SLO2004 EU-252007 SLO2007 EU-27
Ločevanje odpadkovstrinjanje (%)87726955
Zmanjšanje rabe energije strinjanje (%)43395247
Raba javnega prevoza strinjanje (%)22304838
Zmanjšanje količine odpadkovstrinjanje (%)28322630
Kupovanje ekološko prijaznih izdelkovstrinjanje (%)49312523
Upoštevanje okoljskih vidikov pri večji potrošnji strinjanje (%)29241515
Plačevanje večjega davka za zaščito okoljastrinjanje (%)4523
Vir: Eurobarometer: Attitudes of European citizens towards the environment, 2004 in 2007

Nazaj na kazalec