Preglednica EN9-6: Sprememba izpustov snovi, ki povzročajo zakisovanje, predhodnikov ozona in trdnih delcev v obdobju 2000-2007
ZakisovanjePrizemni ozonTrdni delci
Oskrba z energijo%-82-22-73
Industrija%-2240-2
Promet%-16-30-10
Široka raba%-69-20-50
Ne-energetski sektorji%-114-12
SKUPAJ%-54-19-45
SKUPAJ - ENERGETIKA%-66-22-50
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009; Institut Jožef Stefan, 2009.

Nazaj na kazalec