Preglednica EN9-5: Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje, predhodnikov ozona in trdnih delcev leta 2007
ZakisovanjePrizemni ozonTrdni delci
Oskrba z energijokt0.5319.9816.06
Industrijakt0.2410.388.52
Prometkt0.5443.8522.63
Široka rabakt0.114.815.74
Ne-energetski sektorjikt1.0817.113.22
SKUPAJkt2.5106.1266.18
SKUPAJ - ENERGETIKAkt1.4289.0252.95
Oskrba z energijo%21.218.8324.27
Industrija%9.69.7812.87
Promet%21.641.3234.19
Široka raba%413.968.67
Ne-energetski sektorji%43.216.1119.98
SKUPAJ%100100100
SKUPAJ - ENERGETIKA%56.883.8980.01
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009; Institut Jožef Stefan, 2009.

Nazaj na kazalec