Preglednica EN9-4: Struktura skupnih izpustov snovi, ki povzročajo zakisovanje, snovi iz katerih se tvori prizemni ozon ter primarnih in sekundarnih trdnih delcev leta 2007
ZakisovanjePrizemni ozonTrdni delci
PM_10 - enkt006.13
PM_10 - ne-enkt001.25
SO2 - enkt0.4107.05
SO2 - ne-enkt0.0400.64
NOx - enkt0.9754.4339.26
NH3 - enkt0.0500.51
NH3 - ne-enkt1.04011.33
NMVOC - enkt023.40
NMVOC - ne-enkt015.930
CO - enkt010.920
CH4 - enkt00.270
CH4 - ne-enkt01.170
SKUPAJkt2.5106.1266.18
PM_10 - en%9
PM_10 - ne-en%2
SO2 - en%1611
SO2 - ne-en%11
NOx - en%395159
NH3 - en%21
NH3 - ne-en%4217
NMVOC - en%22
NMVOC - ne-en%15
CO - en%10
CH4 - en%
CH4 - ne-en%1
SKUPAJ%
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009; Institut Jožef Stefan, 2009.

Nazaj na kazalec