Preglednica EN9-2: Izpusti onesnaževal zraka po sektorjih za leto 2007
SO2NOxNH3NMVOCPM10
Oskrba z energijokt8.3512.4704.440.57
Industrijakt3.056.8801.690.82
Prometkt0.2222.570.88.972.14
Široka rabakt1.442.6908.292.6
Neenergetski sektorjikt1.19017.7115.931.25
SKUPAJkt14.2544.6118.5139.337.38
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009.

Nazaj na kazalec