Preglednica EN9-1: Indeks gibanja skupnih izpustov SO2, NOx, NMVOC in NH3 glede na leto 1990 in PM10 glede na leto 2000 ter cilj za leto 2010 za SO2, NOx, NMVOC in NH3
1990199119921993199419951996199719981999
SO2indeks (1990 = 100)100939694916357606253
NOxindeks (1990 = 100)1009396991031041081079888
NMVOCindeks (1990 = 100)1009694979898105998881
NH3indeks (1990 = 100)100979796929191828384
PM10indeks (2000 = 100)
SO2indeks (2000 = 100)
NOxindeks (2000 = 100)
NMVOCindeks (2000 = 100)
NH3indeks (2000 = 100)
200020012002200320042005200620072008 -
SO2indeks (1990 = 100)52353633272197
NOxindeks (1990 = 100)8687878584828379
NMVOCindeks (1990 = 100)7976757371656461
NH3indeks (1990 = 100)8382837971757777
PM10indeks (2000 = 100)10091999495959389
SO2indeks (2000 = 100)
NOxindeks (2000 = 100)
NMVOCindeks (2000 = 100)
NH3indeks (2000 = 100)
Cilj 2010
SO2indeks (1990 = 100)
NOxindeks (1990 = 100)
NMVOCindeks (1990 = 100)
NH3indeks (1990 = 100)
PM10indeks (2000 = 100)
SO2indeks (2000 = 100)14
NOxindeks (2000 = 100)79
NMVOCindeks (2000 = 100)62
NH3indeks (2000 = 100)83
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009.

Nazaj na kazalec