Preglednica TU1-3: Razporeditev nočitev turistov v Sloveniji po mesecih in tipu turističnih krajev leta 2009
mesecIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
zdraviliškištevilo (v 1000)188194187215226252334366228235
obmorskištevilo (v 1000)517297141156232416420202123
gorskištevilo (v 1000)173163966810815432240615987
drugištevilo (v 1000)918091114135139187242164134
mesecXIXII
zdraviliškištevilo (v 1000)180183
obmorskištevilo (v 1000)7766
gorskištevilo (v 1000)38103
drugištevilo (v 1000)10998
Vir: SI-STAT, Statistični urad RS, 2010

Nazaj na kazalec