Preglednica TU1-1: Razvoj števila razpoložljivih ležišč za turiste in števila nočitev turistov v Sloveniji
1992199319941995199619971998199920002001
prenočitveindeks (1992 = 100)100106115115114125123119132140
ležiščaindeks (1992 = 100)100104105102108111111110110111
prenočitveštevilo5097973538462658656085883046583224463840626295308605656367189987129602
ležiščaštevilo71761748257500372853778037994979504787467922579893
20022003200420052006200720082009
prenočitveindeks (1992 = 100)144147149149151162165163
ležiščaindeks (1992 = 100)112112110110113115116127
prenočitveštevilo73210617502569758873775725847722267826130884116888302231
ležiščaštevilo8003480724786547896080737825158315791332
Vir: Statistični letopisi 1996-2002, Statistični urad RS; SI-STAT, Statistični urad RS, 2010

Nazaj na kazalec