Preglednica TU2-1: Letno število obiskovalcev izbranih naravnih znamenitosti v Sloveniji
1992199319941995199619971998199920002001
Postojnska jamaštevilo (v 1000)156198262245301394399294403461
Škocjanske jameštevilo (v 1000)32344242414749451657
Slap Savicaštevilo (v 1000)61586460606557536372
Blejski Vintgarštevilo (v 1000)34303340274438324345
Soline Sečovlještevilo (v 1000)009810140102029
Tolminska koritaštevilo (v 1000)
Jama Pekelštevilo (v 1000)22212018211916141615
Jama pod Predjamskim gradomštevilo (v 1000)001457671214
Križna jamaštevilo (v 1000)0000000000
Županova jamaštevilo (v 1000)99121455445
Pivka j. in Črna j.število (v 1000)0002223233
2002200320042005200620072008
Postojnska jamaštevilo (v 1000)489484499520514564548.424
Škocjanske jameštevilo (v 1000)677590919199100.299
Slap Savicaštevilo (v 1000)72517469608480.077
Blejski Vintgarštevilo (v 1000)44606675758276.916
Soline Sečovlještevilo (v 1000)26312932302623.147
Tolminska koritaštevilo (v 1000)18.76420.452
Jama Pekelštevilo (v 1000)14161514151413.638
Jama pod Predjamskim gradomštevilo (v 1000)1411910986.133
Križna jamaštevilo (v 1000)4444434.935
Županova jamaštevilo (v 1000)5414444.008
Pivka j. in Črna j.število (v 1000)3333233.509
Vir: Rezultati raziskovanj, Statistični urad RS, 1996–2002; Statistične informacije, 21 Turizem, Statistični urad RS 2004–2009

Nazaj na kazalec