Preglednica OD12-1: Količine baterij in akumulatorjev danih na trg ter zbranih odpadnih baterij in akumulatorjev
20032004200520062007
predvidoma dane na trgkg4776882463442730037421864306.32311877.5
zbranekg2459134174597520503701340164.592481004
predelavakg20829281744682203118713397522479796.27
odstranjevanjekg1283129319182.41412.491207.73
Vir: Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007; Letna poročila, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Nazaj na kazalec