Preglednica ZR10-2: Sestava izpustov predhodnikov ozona glede na vir onesnaževanja v letu 2008
dušikovi oksidi (kot NO2)nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC)ogljikov monoksid (CO)metan (CH4)
energetika1000 t ekvivalentov NMVOC14.871.810.190
mala kurišča1000 t ekvivalentov NMVOC3.788.488.040.06
industrijske kotlovnice1000 t ekvivalentov NMVOC4.931.370.20
tehnološki procesi1000 t ekvivalentov NMVOC3.470
pridobivanje in razdeljevanje fosilnih goriv1000 t ekvivalentov NMVOC2.790.19
uporaba topil1000 t ekvivalentov NMVOC10.450
cestni promet1000 t ekvivalentov NMVOC25.388.547.40.01
ostali promet1000 t ekvivalentov NMVOC8.560.980.390
odpadki1000 t ekvivalentov NMVOC00.37
kmetijstvo1000 t ekvivalentov NMVOC00.74
energetika%25.844.761.20.15
mala kurišča%6.5822.3949.564.4
industrijske kotlovnice%8.583.621.210.31
tehnološki procesi%9.150.19
pridobivanje in razdeljevanje fosilnih goriv%7.3613.74
uporaba topil%27.58
cestni promet%44.1222.5445.630.57
ostali promet%14.882.62.390
odpadki%26.89
kmetijstvo%53.76
Vir: Državne emisijske evidence in evidence izpustov toplogrednih plinov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2010

Nazaj na kazalec