Preglednica MR5-4: Kopalne vode obalnega morja
Napaka pri transformaciji! XML parser error 3: no element found(2)
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, 2017

Nazaj na kazalec