Preglednica MR5-1: Kakovost kopalnih voda obalnega morja (po kriterijih kopalne direktive, oziroma Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08))
2004200520062007200820092010201120122013
odlična/skladna s priporočenimi zahtevamištevilo15161613182021202121
vsaj zadostna/skladna z obvezujočimi zahtevamištevilo17181913182021212121
slaba/neskladna z obvezujočimi zahtevamištevilo2106100000
odlična/skladna s priporočenimi zahtevami%78.984.284.268.494.710010095.2100100
vsaj zadostna/skladna z obvezujočimi zahtevami%89.594.710068.494.7100100100100100
slaba/neskladna z obvezujočimi zahtevami%10.55.3031.65.300000
201420152016
odlična/skladna s priporočenimi zahtevamištevilo212121
vsaj zadostna/skladna z obvezujočimi zahtevamištevilo212121
slaba/neskladna z obvezujočimi zahtevamištevilo000
odlična/skladna s priporočenimi zahtevami%100100100
vsaj zadostna/skladna z obvezujočimi zahtevami%100100100
slaba/neskladna z obvezujočimi zahtevami%000
Vir: Zbirka podatkov o kakovosti kopalne vode na naravnih kopališčih (2004-2009), Nacionalni inštitut za javno zdravje; Zbirka podatkov o kakovosti kopalnih voda (2010-2016), Agencija RS za okolje 2017

Nazaj na kazalec