Preglednica KM3-2: Delež površin, na katerih se izvaja vsaj en kmetijsko-okoljski ukrep, v skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi po državah EU leta 2014
GrčijaDanskaCiperLitvaLatvijaNizozemskaBelgijaRomunijaBolgarijaMalta
2014%26910131315161717
PoljskaSlovaškaMadžarskaFrancijaItalijaŠpanijaPortugalskaČeškaNemčijaSlovenija
2014%18192222232330313139
Velika BritanijaIrskaEstonijaŠvedskaAvstrijaLuksemburgFinskaEU-27
2014%4050566281909326
Vir: Evropska mreža za podeželje, 2016; EUROSTAT, 2016, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016; Statistični urad Republike Slovenije, 2016.

Nazaj na kazalec