Preglednica KM3-1: Površine zemljišč, vključene v kmetijsko-okoljske programe v Sloveniji v obdobju 1999-2015
1999200020012002200320042005200620072008
Bruto površina z okoljskimi ukrepiha2948629990486112452134174235254273593285136328365323043
Neto površina z okoljskimi ukrepi (brez podvajanja)ha2948629990486--177682203648215268241291247420
EKOLOŠKO KMETOVANJEha3553010833011812162751547820477244462649626690
IZBOLJŠANJE OKOLJAha25933289795713117157996852999371108208133727136538
Ohranjanje kolobarjaha--32816401794696112988127321762318072
Ozelenitev njivskih površinha---274342452582640952462096015260172
Neprezimni posevkiha----------
Integrirano poljedelstvoha-----2434331692356924156544295
Integrirano vrtnarstvoha1773344485686578899301009976956
Poljedeljstvo in zelenjadarstvoha----------
Hmeljarstvoha----------
Pokritost tal na vodovarstvenem območjuha----7463119910201084861
Vodni viriha----------
Integrirano vinogradništvoha--41075350587565637922811886368616
Zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvuha-----304282228151152
Vinogradništvoha----------
Integrirano sadjarstvoha2416295530742815322131803406320035403415
Sadjarstvoha----------
OHRANJANJE KRAJINE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTIha--7419987524102100151247153744152482168142159814
Trajno travninje Iha----------
Trajno travninje IIha----------
Sonaravna reja domačih živaliha--636246707275602835159341696156104975101280
Zatravljanje in zelena prahaha------46--
Odpravljanje zaraščanjaha--48714531-----
Planinska pašaha--97449383729088577989577864965778
Košnja strmih travnikovha-----2546623477229262526725070
Košnja grbinastih travnikovha-----2335122627
Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveriha-1044914485130108033823092047635
Ohranjanje ekstenzivnega travinjaha----41731495413632124791436913026
Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikovha----------
Ohranjanje posebnih traviščnih habitatovha-----171546720602628
Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000ha-------308317
Ohranjanje steljnikovha--------2125
Ohranjanje traviščnih habitatov metuljevha--------113120
Travniški sadovnjakiha--344475519692677663879837
Strmi vinogradiha----------
Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlinha-----45595935551258815071
Delež KZU s kmetijsko-okoljskimi ukrepi (neto)%1118::3640444850
Delež KZU s kmetijsko-okoljskimi ukrepi (bruto)%111822264854586666
KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) ha498591508960509624505462509709490520508759490318498466492424
2009201020112012201320142015*
Bruto površina z okoljskimi ukrepiha284721278322282121263630:254772317458
Neto površina z okoljskimi ukrepi (brez podvajanja)ha212939197662--:188975
EKOLOŠKO KMETOVANJEha24690287582990233132:3806939378
IZBOLJŠANJE OKOLJAha135027133957135551134665:130258242362
Ohranjanje kolobarjaha18387177821803517100:16837-
Ozelenitev njivskih površinha60321590856042359806:57120-
Neprezimni posevkiha---1275:1407-
Integrirano poljedelstvoha43382445554468345156:44557-
Integrirano vrtnarstvoha794788757697:600-
Poljedeljstvo in zelenjadarstvoha------160711
Hmeljarstvoha------1678
Pokritost tal na vodovarstvenem območjuha740604599240:206-
Vodni viriha------70647
Integrirano vinogradništvoha8263805479887603:7004-
Zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvuha49------
Vinogradništvoha------6788
Integrirano sadjarstvoha3091308930682787:2527-
Sadjarstvoha------2538
OHRANJANJE KRAJINE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTIha12500311560711666895833:8644535718
Trajno travninje Iha------1956
Trajno travninje IIha------6677
Sonaravna reja domačih živaliha78641704447083259283:52370
Zatravljanje in zelena prahaha-------
Odpravljanje zaraščanjaha-------
Planinska pašaha4203442845964170:41635300
Košnja strmih travnikovha19839178231780912466:11996350
Košnja grbinastih travnikovha24222219:1912
Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveriha7012731474596738:62521061
Ohranjanje ekstenzivnega travinjaha8275710972685719:4543-
Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikovha-419387434:450-
Ohranjanje posebnih traviščnih habitatovha618622604615:6598027
Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000ha371373383363:4051412
Ohranjanje steljnikovha36403240:2625
Ohranjanje traviščnih habitatov metuljevha140224218270:296830
Travniški sadovnjakiha648610604456:420617
Strmi vinogradiha-159216031656:1590-
Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlinha5196458848513605:32569451
Delež KZU s kmetijsko-okoljskimi ukrepi (neto)%4541:::39:
Delež KZU s kmetijsko-okoljskimi ukrepi (bruto)%61586255:5367
KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) ha468496482653458195479653478888482218476861
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016; Statistični urad Republike Slovenije, 2016.
*Opomba k sliki KM3-1: Od leta 2015 je v veljavi nov program ukrepov, ki ni neposredno primerljiv s predhodnim.

Nazaj na kazalec