Preglednica MR2-6: Povečanje pogostosti poplav zaradi pričakovanih sprememb v višini morske gladine (leto 2100)
Napaka pri transformaciji! XML parser error 3: no element found(2)
Vir: EEA, Global and European sea level rise

*Opomba: Po scenariju RCP 4.5

Nazaj na kazalec