Preglednica EN32-8: Raba končne energije po panogah v letih 2008, 2010, 2013 in 2014
2008201020132014
Kemikalije[ktoe]157.3162.3148.2150.4
Primarne kovine[ktoe]302.5241.8301.1297.8
Nekovinski mineralni izd.[ktoe]268.5192.3162162.9
Papir[ktoe]187.3174.7158.6165.5
Živila[ktoe]78.970.86271.3
Tekstil[ktoe]44.832.926.522.2
Stroji in naprave[ktoe]164.8148133.6133
Prevozna sredstva[ktoe]3736.831.232.5
Les[ktoe]63.355.639.160.7
Ostala industrija[ktoe]94.18369.869.9
Prid. rud in kamnin[ktoe]0015.816.8
Gradbeništvo[ktoe]60.237.326.624.5
Vir: Eurostat, 2015; Statistični urad RS, 2015

Nazaj na kazalec